ประกวดราคาจ้างพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบริหารจัดการสื่อองค์ความรู้เพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์ให้เข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ