ประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหารณรงค์ ประเด็นส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ผ่านสื่อหลักทางโทรทัศน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code