ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างห้องประชุม 201 และสำนักงานชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ