ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งท่อสายสัญญาณระบบควบคุมม่านบังแสงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ