ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและดูแลข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง (Website Social Media Management and Maintenance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code