ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ