ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ และวันครอบครัวแห่งชาติ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code