ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตหนังสือสารคดีท่องเทียวชุมชนจำนวน 20 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ