ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาสื่อรณรงค์ สำหรับโรงภาพยนตร์ตำแหน่งปิดมือถือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ