ประกวดราคาจ้างจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ Data Lost Prevention (File server security improvement) พร้อมการติดตั้งและการบำรุงรักษา ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ