ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code