ปภ.แนะวิธีขับรถปลอดภัยช่วงเวลากลางคืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือนขับรถตอนกลางคืนเสี่ยงอุบัติเหตุสูง พร้อมแนะผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงกลางคืน  ทั้งสภาพร่างกายและสภาพรถ ขณะเดินทางหากรู้สึกง่วงนอน ให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย  เปิดใช้สัญญาณไฟและใช้ความเร็วของรถให้เหมาะกับสภาพเส้นทาง  เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ  หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  จะได้มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ปภ.แนะวิธีขับรถปลอดภัยช่วงเวลากลางคืน

นายวิบูลย์   สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดเผยว่า  การขับรถในช่วงเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากความมืดส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่มีขอบเขตจำกัด มองเห็นเส้นทางและสิ่งกีดขวางไม่ชัดเจน  รวมทั้งความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ ส่งผลให้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินช้าลง ความไม่ชำนาญเส้นทาง ล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลากลางคืน  เพื่อความปลอดภัยขอแนะวิธีขับขี่รถในช่วงเวลากลางคืน  ดังนี้  ก่อนออกเดินทาง  โดยเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  เพื่อป้องกันการหลับในระหว่างการขับรถ  เตรียมสภาพรถ โดยตรวจสอบสัญญาณไฟให้ส่องสว่างได้ทุกดวง  พกอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ ขณะเดินทาง  หากรู้สึกง่วงนอน ให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย  เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ  จะช่วยคลายอาการง่วงนอนลงได้  การใช้สัญญาณไฟ  หากเส้นทางมืดมากและไม่มีรถสวนหรือรถวิ่งอยู่ที่ด้านหน้า  ให้เปิดใช้สัญญาณไฟสูง  หากมีรถวิ่งสวนทางมา ให้เปลี่ยนมาใช้สัญญาณไฟต่ำ  เพราะลำแสงของไฟสูง  จะทำให้ผู้ขับรถรายอื่นมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน การใช้ความเร็ว ให้ใช้ความเร็วให้สอดคล้องกับสภาพเส้นทางและสภาพการจราจร เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าเวลากลางวัน  เนื่องจากในตอนกลางคืนสายตาไม่สามารถคำนวญความเร็วและระยะห่างของรถคันอื่นได้ดีนัก หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การขับแซงรถ กรณีที่เป็นถนนทางเดียว ระวังรถที่ขับช้าในช่องทางขวา  หากขับแซงขึ้นไปอาจชนท้ายได้ ก่อนแซงให้กะพริบไฟสูงเตือน  เพื่อตรวจสอบว่า  มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากรถที่ขับสวนทางมามีระยะห่างเพียงพอให้ขับแซงได้ เมื่อแซงพ้นแล้วให้รีบกลับเข้าช่องทางด้านซ้ายทันที  กรณีฝนตกในช่วงกลางคืน   ชะลอความเร็วรถ   เปิดที่ปัดน้ำฝน  กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกหลัง  เพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น  เปิดใช้ไฟส่องสว่าง  ห้ามเปิดใช้ไฟกระพริบ  เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิด  คิดว่าเป็นรถที่จอดเสีย ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  กรณีที่ฝนตกหนักมากให้เปิดใช้ไฟตัดหมอก  เพื่อลดการสะท้อนของไฟหน้ารถกับน้ำบนถนน  ซึ่งจะช่วยให้การมองเห็นเส้นทางชัดเจนยิ่งขึ้น และห้ามเปิดใช้ไฟสูงอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ผู้ที่ขับรถสวนทางมาสายตาพร่ามัวทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  รวมทั้งไม่หยุดรถหรือเปลี่ยนช่องทางอย่างกะทันหัน ที่สำคัญ ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังรถที่มีลักษณะการขับขี่ผิดปกติ  เช่น  ส่ายไปส่ายมา เข้าโค้งโดยใช้วงเลี้ยวกว้างกว่าปกติ เป็นต้น เพราะอาจเป็นผู้ที่เมาแล้วขับ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

 

 

ที่มา :   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

Shares:
QR Code :
QR Code