ปภ.แนะป้องกันอันตรายการท่องเที่ยวในฤดูหนาว

ที่มา:สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ปภ.แนะป้องกันอันตรายการท่องเที่ยวในฤดูหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ดูหนาวแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวตามยอดเขาหรือเชิงดอย เพื่อสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างปลอดภัย ดังนี้


          การใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางขึ้น – ลงเขา โดยใช้เกียร์และความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่หมอกปกคลุม ให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด รวมถึงไม่หยุดหรือจอดรถ ริมข้างทาง ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ให้จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัย อาทิ สถานีบริการน้ำมัน จุดพักรถริมทาง รอจนกว่าหมอกเบาบางค่อยขับรถไปต่อ


          การกางเต็นท์พักแรม เลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายที่เสี่ยงต่อการล้มทับ ไม่อยู่ใกล้ริมน้ำหรือบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะ จัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์ โดยเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษ รวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคง เพื่อป้องกันแรงลมพัด ก่อให้เกิดอันตรายได้ ห้ามจุดตะเกียง เทียน หรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์


          การก่อกองไฟ ไม่ก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรม โดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่าย พร้อมจัดเตรียมถังน้ำและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันเพลิงลุกลาม ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้ การถ่ายรูปหรือชมวิว หลีกเลี่ยงถ่ายรูปบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย จุดชมวิวที่ไม่มีไม้กั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตก ไม่ถ่ายรูปในอิริยาบถหรือสถานที่เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะบริเวณริมหน้าผาที่มีคนจำนวนมาก และกลางถนนที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น


          ทั้งนี้ การเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยว การเรียนรู้และปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัย


 


         

Shares:
QR Code :
QR Code