ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ จุดต่อสายไฟต้องแน่น ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าในพื้นที่ปลอดภัย เต้ารับและเต้าเสียบต่อกันได้แน่น และติดตั้งเต้ารับในระดับสูงพ้นจากมือเด็ก ไม่วางพัดลมใกล้วัสดุ ที่ติดไฟง่าย ทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ ไม่ใช้พัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีสารไวไฟ และไม่เปิดพัดลม เป็นเวลานาน ติดตั้งปั้มน้ำห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร หมั่นตรวจสอบปั๊มน้ำอยู่เสมอ พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์และสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว รวมถึงตรวจสอบเตารีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่วางเตารีดที่อยู่ระหว่างการใช้งานบนวัสดุ ที่ติดไฟง่าย ขณะใช้เตารีดควรสวมรองเท้า หรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ทำให้ได้รับอันตรายได้


          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด เพื่อความปลอดภัย ขอแนะประชาชนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ดังนี้


          อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ควรตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เปลือกหุ้มไม่แตก บวม หรือมีรอยแมลงสัตว์กัดแทะ ห้ามเดินสายไฟ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี มีสิ่งของหนักกดทับ เพราะทำให้สายไฟชำรุดได้ง่าย และเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไม่เดินสายไฟพาดโครงเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะ หากจำเป็นให้ร้อยสายไฟใส่ท่อ เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วลงบนโครงเหล็ก ทำให้เกิดอันตรายได้ จุดต่อสายไฟต้องแน่น พร้อมพันฉนวนให้เรียบร้อย เลือกใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสม ทั้งปริมาณกระแสไฟฟ้า และชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงสวิตซ์ไฟฟ้า ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีฝุ่นละอองเกาะหรือแมลงเข้าไปทำรัง กรณีแผงสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นตู้โลหะ ให้ติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดอันตรายได้ ไม่ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าใกล้สารเคมี สารไวไฟ และพื้นที่ชื้นแฉะ เต้ารับ และเต้าเสียบ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกร้าวหรือมีรอยไหม้ เต้ารับและเต้าเสียบต้องต่อกันแน่น และแนบกับหน้าสัมผัสได้ดี ติดตั้งเต้ารับให้อยู่ในระดับสูงพ้นจากมือเด็ก


       ไม่อยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ำท่วมขัง เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ไม่วางพัดลมไว้ใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย เพราะหากไฟฟ้าลัดวงจร จะทำให้เกิดเพลิงไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบพัดลมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว เครื่องไม่ร้อนจัด ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ สายไฟไม่ชำรุด ทำความสะอาดพัดลมไม่ให้มีฝุ่นเกาะ โดยเฉพาะใบพัด ตะแกรงครอบ แผงหุ้มมอเตอร์ เพราะทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ไม่ใช้พัดลมระบายอากาศในบริเวณที่มีสารไวไฟ อาทิ ก๊าซหุงต้ม ทินเนอร์ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไม่เปิดพัดลมใช้เป็นเวลานาน เพราะจะเกิดความร้อนสะสม จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ปั๊มน้ำ ควรติดตั้งในพื้นที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีฐานรองในระดับสูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ก่อให้เกิดอันตรายได้ ติดตั้งปั๊มน้ำให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และป้องกันการเกิดความร้อนสูง จัดวางปั๊มน้ำในพื้นที่ ที่แสงแดดส่องได้ถึง พ้นจากระดับน้ำท่วม และมีอากาศถ่ายเทสะดวก


      หมั่นตรวจสอบปั๊มน้ำอยู่เสมอ ไม่ให้มีใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติกมาขวางใบพัดระบายความร้อน ติดตั้งเบรกเกอร์และสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วทำให้ได้รับอันตรายได้ เตารีด ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยปลั๊กเสียบไม่แตกร้าว สายไฟไม่หัก พับ หรือฉีกขาด เลือกใช้สายไฟที่มีฉนวน 2 ชั้น และทนความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันความร้อนของเตารีด ทำให้สายไฟละลาย ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าดูดได้ ไม่วางเตารีดที่อยู่ระหว่างการใช้งานบนวัสดุที่ติดไฟง่าย เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รวมถึงขณะใช้เตารีดควรสวมรองเท้า หรือยืนบนพื้นที่ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า อาทิ แผ่นยาง แผ่นไม้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ทั้งนี้ การหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code