ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

ที่มา :  MGR Online


ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มักเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะอากาศของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง หลังคาบ้าน และติดตั้งสายล่อฟ้า จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตร จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้ หรือที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรงนอกจากนี้ ขณะเกิดพายุฤดูร้อน ไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้าหรือใกล้ระเบียง ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด กรณีอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง ให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อาทิ ต้นไม้ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ที่ทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ตลอดจนจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย ทั้งนี้การเตรียมพร้อมรับมือ และเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ