ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยลดเสี่ยงอุบัติเหตุ thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการใช้บันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี โดยขณะขึ้น – ลง บันไดเลื่อน ไม่ควรหยอกล้อกัน หรือเล่นโทรศัพท์ จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย โดยยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น ระมัดระวังรองเท้าส้นสูง หรือเชือกรองเท้าเข้าไปติดในซี่ร่องบันไดเลื่อน ทำให้ได้รับอันตรายได้


          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุจากบันไดเลื่อน มักมีสาเหตุจากความประมาท และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงสภาพบันไดเลื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี  เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  ขอแนะการใช้บันเลื่อนอย่างถูกวิธี ดังนี้


          การขึ้น – ลงบันไดเลื่อน  มองจังหวะการเคลื่อนตัวของบันไดเลื่อน พร้อมก้าวเท้าขึ้นบันไดเลื่อนให้พอดีกับขั้นบันได ไม่วางบนเท้าบนเส้นสีเหลือง เพราะเป็นตำแหน่งของขั้นบันไดที่แยกออกจากกัน ทำให้เสียการทรงตัวและหกล้มได้ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย พร้อมยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น รวมถึงผูกเชือกรองเท้าให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้ชายผ้าเข้าไปติดในช่องหรือซี่ร่องบันไดเลื่อน ทำให้ได้รับอันตราย จัดเก็บไม้ค้ำยัน ไม้เท้า หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่นๆ ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม หากมีรถเข็น ควรใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนสำหรับรถเข็น เพราะล้อรถเข็นอาจลื่นไถลหรือสะดุดกับพื้นต่างระดับของบันไดเลื่อน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงจัดล้อรถเข็นให้เข้าที่ เพื่อป้องกันรถเข็นเคลื่อนตัวไปชนผู้อื่นเตรียมพร้อมที่จะก้าวเท้าออกจากบันไดเลื่อน ไม่หยอกล้อกัน หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ ควรก้าวเท้าก่อนถึงบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังขณะก้าวเท้า เพื่อป้องกันการสะดุดล้มหรือชนผู้ที่อยู่ด้านหลัง ขณะยืนบนบันไดเลื่อน จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น จะช่วยป้องกันการเสียการทรงตัวและควรยืนชิดด้านขวา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับผู้ที่เดินขึ้น – ลง บันไดเลื่อน ไม่วางสิ่งของบนบันไดเลื่อน เพราะเศษวัสดุอาจเข้าไปเกี่ยวในซี่ร่องบันไดเลื่อน หากถือสิ่งของทั้งสองมือ ควรเปลี่ยนมารวมไว้ในมือเดียว เพื่อให้สามารถจับราวบันไดเลื่อนได้สะดวก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย  เช่น ยืนพิงกับขอบด้านข้างของบันไดเลื่อน นั่งราวจับของบันไดเลื่อน นั่งบนบันไดเลื่อน ยื่นศีรษะ หรือลำตัวออกนอกราวจับของบันไดเลื่อน ยื่นเท้าชิดขอบข้างของบันไดเลื่อน เป็นต้น เพราะอาจได้รับอันตรายได้


          ข้อควรระวังในการใช้บันไดเลื่อน ไม่ใช้บันไดเลื่อนในการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เพราะบันไดเลื่อนอาจรับน้ำหนักไม่ไหว ทำให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย ควรใช้ลิฟต์โดยสาร ไม่ขึ้นหรือลงทวนการเคลื่อนตัวของบันไดเลื่อน เช่น ขึ้นบันไดที่เลื่อนลง หรือลงบันไดที่เลื่อนขึ้น  เป็นต้น เพราะอาจสะดุดล้ม กรณีบันไดเลื่อนไม่ทำงาน ควรงดใช้บันไดเลื่อน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีพื้นแข็งเสมอกัน เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม เพิ่มความระมัดระวังในการสวมรองเท้าส้นสูงขณะขึ้น – ลงบันไดเลื่อน เมื่อใกล้ถึงปลายทางบันไดเลื่อน ให้รีบก้าวเท้าข้ามบันไดเลื่อนขั้นสุดท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบันไดเลื่อนหนีบ กรณีรองเท้าเข้าไปติดในซี่ร่องบันไดเลื่อน ให้รีบถอดรองเท้าออกทันที

Shares:
QR Code :
QR Code