ปภ.เร่งติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวลำปาง

ที่มา: สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


 ปภ.เร่งติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวลำปาง thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 14 –15 มีนาคม 2562 เกิดแผ่นดินไหวบนบก จำนวน 23 ครั้ง บริเวณอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 –15 มีนาคม 2562 เกิดแผ่นดินไหวบนบก จำนวน 23 ครั้ง บริเวณอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีแรงสั่นสะเทือนขนาดสูงสุด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ข้อมูลความเสียหายตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562 มีบ้านเรือนเสียหายเล็กน้อยในจังหวัดลำปาง 111 หลัง แยกเป็น ตำบลทุ่งฮั้ว 54 หลัง ตำบลวังแก้ว 27 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยแยกเป็นรายอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ