ปภ.เชียงใหม่แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปภ.เชียงใหม่แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แนะการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อนและวิธีการรับมืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น


นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในระยะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงขอแนะนำถึงวิธีรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง หากมีประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน ขอให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด ป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหาย และได้รับอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น หากพบเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยจัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น


สำหรับการปฏิบัติตนขณะเกิดพายุฤดูร้อนกรณีอยู่ในอาคาร ประชาชนต้องไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือใกล้ระเบียง เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันแรงลมพัดสิ่งของเข้ามาในบ้าน ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ในกรณีอยู่กลางแจ้งให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่บริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ทั้งนี้การหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูร้อนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ