ปภ.สงขลาสั่งรับมืออุทกภัย-วาตภัย

ที่มา : มติชน


ปภ.สงขลาสั่งรับมืออุทกภัย-วาตภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน


ที่ จ.สงขลา คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดเล็กต้องงดออกทำประมง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะชาวเรือประมงพื้นบ้านในชุมชนประมงเก้าเส้ง ในเขตเทศบาลนครสงขลา ที่ต้องยกเรือขึ้นจอดเทียบบนฝั่งเพื่อป้องกันคลื่นซัดทำลายเรือหากจอดเทียบท่าตามปกติ


ทั้งนี้ ชาวประมงบริเวณนี้ต้องใช้กระสอบทรายมาวางเรียงซ้อนกันเพื่อทำแนวกันคลื่นชั่วคราว เพราะเกรงว่าหากคลื่นซัดรุนแรงจะทำลายชายฝั่งและทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ชายทะเล ส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและวาตภัยที่อาจจะเกิดขึ้น


น.ส.พะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา กล่าว่า ระยะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ช่วงวันที่ 14-16 พฤศจิกายน

Shares:
QR Code :
QR Code