ปภ.ยะลาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ปภ.ยะลาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ.ยะลาเผยความพร้อมรับมือสภานการณ์ภัยแล้งได้พร้อมระบุหากปชช.ต้องการความช่วยเหลือแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชม.


นายกาสเส็น โต๊ะเย็บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคนั้น ในส่วนของจังหวัดยะลาพบว่าในขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างแล้วหลังฝนได้ทิ้งช่วงมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ทางนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้น้ำมีเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ สำหรับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำเก็บกักจังหวัดยะลาขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าปกติอยู่


ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านพร้อมทั้งได้มีการประสานงานยังท้องถิ่น ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคอยสนับสนุนหากประชาชนมีความต้องการใช้น้ำหรือได้รับผลกระทบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดยะลายังไม่มีรายงานของผลกระทบแต่ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code