ปฐมจัดทริบ ‘พาคนกินพบคนปลูก’

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


ปฐมจัดทริบ 'พาคนกินพบคนปลูก' thaihealth


ปฐม เชื่อมอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค จัดทริป “พาคนกินพบคนปลูก”


เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คุณอนัฆ นวราช ผู้บริหาร ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ในฐานะผู้จัดการ โครงการปฐม เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค (Organic Express) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โครงการฯ นำผู้โชคดีจากการร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้บริโภค จากกิจกรรมที่โครงการปฐมฯ ได้แก่ งาน Organic Farmers' Market, กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ที่อาคารเอสซีบีพาร์ค รัชโยธิน และตลาดสุขใจ จำนวน 20 คน จาก 10 ครอบครัว ร่วม กิจกรรม "ผู้บริโภคพบเกษตรกรผู้ผลิต" สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์เกษตรกรในพื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล อ.สามพราน จ.นครปฐม แหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ส่งตรงจากเกษตรกรสู่ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ในกรุงเทพ


ปฐมจัดทริบ 'พาคนกินพบคนปลูก' thaihealth


จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ ต้องการให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสพบปะและสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และเรียนรู้แหล่งที่มาอาหารปลอดภัย อาทิ เรียนรู้เรื่องปัจจัยการผลิต การทำฮอร์โมนชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ เยี่ยมชม "สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม" สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล IFOAM EU และ CANADA พื้นที่กว่า 30 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่า แหล่งเรียนเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ เที่ยว สวนส้มโอไทยทวี และ ชม ช้อป ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งสดและแปรรูปตรงจากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่ ตลาดสุขใจ เหล่านี้เป็นต้น


สำหรับสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และฟรีแบบนี้ กับโครงการปฐมเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค อย่าลืมแวะไปกรอกแบบสอบถามตามสถานที่ที่โครงการฯ จัดกิจกรรม หรือติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง Facebook / Patom

Shares:
QR Code :
QR Code