ปฏิบัติตัวอย่างไร? ให้ห่างไกลควันบุหรี่

เนื่องจากในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” และปี 2556 นี้ องค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกในการร่วมรณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดประเด็นรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ “ban tobacco advertising,promotion and sponsorship” ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” 

สคร. 3 ชลบุรี กรมควบคุมโรค จึงมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลควันบุหรี่ ดังนี้

บ้านปลอดบุหรี่ และป้องกันควันบุหรี่มือสอง

1. ให้สมาชิกที่สูบบุหรี่ไปสูบนอกบ้าน และปรึกษากันถึงผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก

2. ถ้าผู้สูบไม่ยอมออกนอกบ้านให้หาห้องที่ถ่ายเทอากาศ

3. ให้เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

4. สนับสนุนให้เลิกบุหรี่

5. ถ้าแขกที่มาเยี่ยมสูบบุหรี่บอกเขาว่าบ้านนี้ปลอดบุหรี่ และอย่ามีจานเขี่ยบุหรี่ไว้ในบ้าน

วิธีป้องกันสูบบุหรี่มือสองที่ทำงาน

1. ให้นายจ้างประกาศนโยบายสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่

2. ให้จัดที่ทำงานสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และให้ห่างไกลจากผู้ที่สูบบุหรี่

3. บอกผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบไกลๆ คุณ

4. ใช้พัดลมหรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

5. ติดป้าย “ขอบคุณที่กรุณาไม่สูบบุหรี่” ไว้ที่ทำงาน

 

วิธีป้องกันสูบบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ

1. เลือกสถานที่ปลอดบุหรี่ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร หรือรถเช่าที่ปลอดบุหรี่

2. หากมีผู้ที่สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ

3. ไม่พาเด็กไปในที่ๆ มีการสูบบุหรี่

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.3 ชลบุรี

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code