ปฏิบัติการลดรอบเอว สร้างสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ปฏิบัติการลดรอบเอว สร้างสุขภาวะ thaihealth


แฟ้มภาพ


รพ. น่าน เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดรอบเอว" ส่งเสริมให้ประชาชนลดความเสี่ยงภาวะโรคอ้วน


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลน่าน พญ.ณัฐภร ประกอบ ผอ.ร.พ.น่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดรอบเอว" ตามโครงการสัญจรสื่อสุขภาวะ ลดพุง ลดโรค ในส่วนภูมิภาคที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยเวิร์กช็อปงานคาราวานสุขภาวะ "ปฏิบัติการลดรอบเอว " โดยมีเจ้าหน้าที่ ร.พ. และอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วมอบรมเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน


พญ.ณัฐภรกล่าวว่า ภาพชีวิตในปัจจุบัน การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายไม่สมดุลกัน ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่เป็นภาวะโรคอ้วน สาเหตุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคไต โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้นๆ โรคเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกาย แม้แต่เพียงแค่แกว่งแขนอย่างถูกวิธีเป็นกิจวัตรประจำวันก็สามารถออกกำลังกายได้ หลังการอบรมแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ ร.พ. และเจ้าหน้าที่ อสม. สามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดความเสี่ยงภาวะโรคอ้วน

Shares:
QR Code :
QR Code