ปชค.ประชุมเคลื่อนยุทธศาสตร์งานงดเหล้ารับAEC

 

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก 9 จังหวัดได้จัดประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก  ครั้งที่ 1/2556 ณ เกาะเสม็ด ไวท์แซนด์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีทิศทางการหารือประกอบด้วย ทิศทางการขับเคลื่อนงานปี2556 สคล. ตัวชี้วัดสำคัญของภาค โดย นายประญัติ  เกรัมย์ การเชื่อมงานกับท้องถิ่นโดย นางสาวกัญญารัตน์  สุริยะวงค์ และรายงานการเงินสรุป โดย นางสาวธัญญพัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ จากทีมผู้ประสางานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง

บทสรุปในการประชุมเพื่อเคลื่อนงานประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกและเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าเยาวชนฯ ได้สรุปผลการหารือ ดังนี้

1.กำหนดให้มีการรวบรวมข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับสื่อแขนงต่างๆในพื้นที่ ทั้งวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวีและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อประสานเป็นภาคีด้านสื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานรณรงค์งดเหล้าอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นมีข่ายสื่อที่เป็นภาคีอยู่แล้วได้แก่ จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.สมุทรปราการและจ.นครนายก

2.กลุ่มเยาวชนในจังหวัดต่างๆที่ได้รับการหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ควรได้รับการนำเสนอผลงานให้ต้นแบบเยาวชนต้นแบบ

3.กำหนดให้งานกาชาด งานบุญประเพณีต่างๆและงานอื่นๆตามเทศกาล เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของเยาวชนในการรณรงค์และสร้างกระแสให้สังคมโดยรวมได้รับทราบถึงการเฝ้าระวังการทำผิดพรบ.ควบคุมฯ รวมถึงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกให้สังคมได้เห็นความแตกต่าง

4.เน้นการสร้างข่ายภาคีทำงานเพิ่มเติมจากกลุ่มหลักๆที่ทำอยู่แล้วไปสู่กลุ่มอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการรับเป็นเจ้าของปัญหาพร้อมกับร่วมเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน ได้แก่ข่ายศาสนา อปท.และอื่นๆ รวมถึงชาวต่างชาติในพื้นที่และประเทศกัมพูชา

5.กำหนดให้มีการขยายพื้นที่การทำงานในจุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดพรบ.ฯมากขึ้น เช่น เกาะ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในมิติต่างๆ ทั้งที่เป็นของราชการและเอกชน

6.เน้นให้มีการรวบรวมผลการดำเนินงานรายจังหวัดตลอดปีการทำงานของแต่ละจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะในรูปแบบของแผ่นพับ คู่มือ วีทีอาร์และอื่นๆ

7.กำหนดให้มีวาระของการยกย่องคนทำงานในภาคทั้งที่เป็นผู้ประสานงาน เยาวชน และภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

ภาคกลางคืน เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้วยการทานอาหารเย็นและงานปาร์ตี้ปีใหม่ภาคตะวันออก โดยได้รับการออกแบบกิจกรรมจากเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าเยาวชนภาคตะวันออก(ครยอ.) เป็นกิจกรรมที่เน้นความความสามัคคีและความมือกันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

วันสุดท้ายเป็นการนำเสนอทิศทางการทำงานในแต่ละจังหวัดและการทำโครงการอบรมเยาวชนรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันออก

ด้านนางรฐา กันทาสืบ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าภาพพื้นที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้กล่าวว่า “ภูมิใจที่ประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัดเลือกให้มีการจัดประชุมครั้งแรกประจำปี 56 ที่นี่ และที่เลือกเกาะเสม็ดเป็นสถานที่ประชุม เพราะเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงและน่าเรียนรู้ในการรณรงค์งดเหล้า เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วย”

ทั้งนี้ นางเพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีนี้ เพราะงานนี้ไม่ได้มาประชุมเตรียมแผนงานฯอย่างเดียว แต่เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องประชาคมงดเหล้าที่ทำงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดปี 55 อีกด้วย บรรยากาศจึงเน้นถึงความกลมเกลียว การสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจเป็นเรื่องหลัก ส่วนเรื่องเนื้องานและแผนงานฯก็ได้รับการนำเสนอและร่วมระดมสมองอย่างแข็งขัน แสดงให้เห็นว่า  พวกเราไม่ได้แค่ทำงานเพื่องาน แต่เป็นงานของชีวิตอีกด้วย และเป็นชีวิตที่มีนัยสำคัญต่อทุกคน”

“ผมภูมิใจมากครับ ที่ได้เป็นหลักในการจัดกระบวนการงานปาร์ตี้ตอนเย็น รู้สึกว่า เทคนิคการอบรมที่ได้รับผ่านมาตลอด3 ปีที่พี่ประชาคมงดเหล้าได้หนุนเสริม ทำให้ผมกล้าแสดงออกและได้ใช้งานจริง สำหรับบรรยากาศการมาประชุมแบบ คือ ประชุมด้วย ทำกิจกรรมด้วยและเที่ยวด้วย ทำให้เยาวชนชอบครับ ไม่เครียด แต่สนุกและได้งาน อยากให้ทำแบบนี้ตลอดไปครับ” นายธวัชชัย  อินเทพ แกนนำเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าเยาวชนจังหวัดนครนายก กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ที่มา : ประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

Shares:
QR Code :
QR Code