‘บ้านสาง’ รณรงค์เลิกเหล้า จับมือเจ้าภาพงดเลี้ยงเหล้าในงานบุญ

การระดมความคิดเห็นของผู้นำสตรี ผู้นำหมู่บ้าน และเยาวชน ของ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา พบว่าปัญหายอดฮิตในชุมชนบ้านสาง คือ การดื่มเหล้า ทั้งเหล้าแดง เหล้าพื้นบ้าน เบียร์

ทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) บ้านสาง กล่าวว่า พื้นที่ ต.บ้านสาง มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 4,300 คน ตั้งแต่ปี 2546 พบว่าประชาชนในพื้นที่นิยมตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำ ทำให้มีผู้ดื่มเหล้าในชุมชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมดื่มเหล้า ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว สามีภรรยาทะเลาะกัน ลูกพบเห็นเป็นตัวอย่างพฤติกรรมพ่อกับแม่ที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่ครอบครัวแตกแยกและเกิดปัญหาในกลุ่มเด็ก/เยาวชนตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต้องแก้ไขเร่งด่วน จึงได้รณรงค์แก้ปัญหา ณ จุดเริ่มต้นคือผู้ที่ดื่มเหล้า โดยได้งบสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ดังนั้น 1-2 ปีที่ผ่านมานี้ ทางท้องถิ่นจึงได้รณรงค์อย่างหนักให้มีการงดเหล้าในงานศพ และขยายต่อยอดไปถึงการงดเหล้าในงานบุญ โดยเฉพาะงานศพได้ขอความร่วมมือจากญาติเจ้าภาพงานศพ ติดป้ายประกาศงานศพปลอดเหล้า ทำต่อเนื่องมายาวนานถึงปัจจุบัน

ทุกพื้นที่ของพะเยาปัญหาเรื่องเหล้าครองแชมป์อันดับหนึ่ง การให้เลิกคงเป็นไปได้ยาก เหมือนหักด้ามพร้าด้วยเข่า จึงขอความร่วมมือกับเจ้าภาพงดเลี้ยงเหล้าในงานศพ ที่ปกติเจ้าภาพจะต้องสั่งเหล้าพื้นบ้านหรือเหล้าสีจำนวนมากไว้เลี้ยงแขกไม่น้อยกว่าวันละ 10-20 ลิตร เป็นเงิน 10,000-20,000 บาท การรณรงค์เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คนที่ดื่มเหล้าประจำหยุดดื่ม ไปหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ อีกทั้งหลายฝ่ายช่วยกันบังคับด้วยกฎชุมชน ทำให้ปัจจุบันคนดื่มเหล้าเริ่มน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 8 และจะต้องลดลงไปเรื่อยๆ จนปัญหาเรื่องการดื่มเหล้าหมดไป

เจริญศรี ไชยขัติย์ ประธานเครือข่ายแม่ญิงพะเยา กล่าวว่า จากการที่คณะทำงานได้ทำเวทีวิเคราะห์ชุมชน 9 เวที ทั่วจังหวัดพะเยา ผู้นำทุกกลุ่มที่เข้าร่วมเวทีสะท้อนปัญหาที่เป็นอันดับต้นๆ คือ ปัญหาการดื่มเหล้าของคนในชุมชน ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีการดื่มในกลุ่มวัยรุ่นด้วย แม้กระทั่งกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านนิยมดื่มกันเป็นประจำ พบหน้ากัน 3-4 คน ก็ชวนกันดื่มแล้ว ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้น คือ ผู้ใหญ่นิยมจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ลูกหลานของตัวเอง มีการนำเหล้ามาเลี้ยง ทำให้เกิดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม

หากผู้ที่ดื่มเหล้าหันมาเลิกดื่ม ไม่จำเป็นต้องเลิกด้วยวิธีการหักดิบ อาจจะต้องใช้เวทีครอบครัว กิจกรรมชุมชน รณรงค์ให้ลด ละ เลิก ตามขั้นตอนที่เหมาะสมได้ แล้วครอบครัว ชุมชนสังคม จะเป็นสุข

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน โดยสายอรุณ ปินะดวง

Shares:
QR Code :
QR Code