บ้านสะอาด ใจสบาย ด้วยวิธีทำสมาธิง่าย ๆ ผ่านการทำงานบ้าน

ที่มา : YOUNG HAPPY

แฟ้มภาพ

                    การทำสมาธิในปัจจุบันจึงเป็นที่แพร่หลายกันมาก ในฐานะกิจกรรมเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ ไม่จำกัดหมายถึงแต่การทำสมาธิในเชิงพุทธศาสนาอีกต่อไป แต่หมายถึงการฝึกกำหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะและสังเกตการไหลเวียนเปลี่ยนผ่านของความรู้สึกนึกคิด ทำให้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด มีความเชื่อแบบไหน ก็สามารถทำได้ เพราะการทำสมาธินั้นมีอุปกรณ์ง่ายๆ เพียงอย่างเดียว คือ “ตัวของเราเอง”  เราจึงฝึกสมาธิได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงขอนำเทคนิคทำสมาธิผ่านกิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุต้องทำในทุกวัน คือ การทำงานบ้านนั่นเอง เราจะฝึกสมาธิผ่านการทำงานบ้านได้อย่างไรบ้าง

ล้างจานล้างใจ ให้ใสแจ๋ว

1. ขั้นแรก ให้พิจารณาจานชามที่สกปรกอยู่ตรงหน้าอย่างถี่ถ้วน เปิดน้ำและสัมผัสอุณหภูมิความเย็น-ร้อนของน้ำที่ไหลผ่านมือ และจับความรู้สึกนั้นไว้สักครู่

2. ปรับลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะสั้นยาวเท่ากัน ไหลไปตามน้ำ

3. เริ่มลงมือล้างจาน จดจ่อกับการเคลื่อนไหวและท่าทางซ้ำๆ ในขณะที่มือสัมผัสกับจาน น้ำและฟองน้ำ

4. พี่ๆ อาจพิจารณากลิ่นและความรู้สึกของน้ำยาล้างจานที่ปะทะเข้ากับจมูกและมือ สังเกตฟองอากาศและแสงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะหายไปในอากาศ

5. เมื่อล้างเสร็จแล้ว ให้พิจารณาความสะอาด และรู้สึกขอบคุณสำหรับความสงบในจิตใจที่ได้รับจากการล้างจานง่ายๆ

ปัดกวาด ถู ฝุ่นสยบ ใจสงบ การปัดกวาดเช็ดถูบ้านนั้นไม่ได้มีวิธีแตกต่างจากการทำสมาธิผ่านการล้างจาน เพียงแต่เปลี่ยนอุปกรณ์และจุดสนใจเท่านั้น คือ

1. ให้สังเกตพื้นที่ที่จะทำความสะอาดก่อน ร่องรอยฝุ่น ความสกปรกที่เกิดขึ้น อย่างช้าๆ

2. รู้สึกถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสกับอุปกรณ์ปัดกวาดทั้งหลาย เช่น มือขณะจับไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้ขนไก่ เป็นต้น สัมผัสถึงเนื้อสัมผัสของอุปกรณ์และปรับลมหายใจ

3. ขณะที่เคลื่อนไหว ปัด กวาด ถูพื้นให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อมือ เท้าที่สัมผัสพื้น การลงน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ถูกทำความสะอาดไปด้วย

4. เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองสำหรับความสงบในจิตใจ และบ้านที่สะอาด

Shares:
QR Code :
QR Code