‘บ้านพังเหาลั่น’ เหมือนได้ชุมชนกลับคืน

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


'บ้านพังเหาลั่น' เหมือนได้ชุมชนกลับคืน thaihealth


ผู้ใหญ่บ้านบ้านพังเหาลั่น เผยทำโครงการกับ สสส. เหมือนได้ชุมชนกลับคืน


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายคมตะวัน สร้างแก้ว ผู้ใหญ่บ้านพังเหา หมู่ 2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กล่าวในไลน์ชุมชนน่าอยู่ใต้บน ถึงการขับเคลื่อนโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านพังเหาในปีที่ผ่านมา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ว่า ก่อนทำโครงการชุมชนบ้านพังเหามีการบริโภคและใช้สารเคมีจำนวนมาก โดยเฉพาะในการทำสวนทุเรียน แต่เมื่อได้ร่วมทำโครงการฯ เข้าอบรมจากหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบนและมีติดตามหนุนเสริมจากพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้หันมาบริหารจัดการปัญหาต่างในชุมชนด้วยตนเองโดยผ่านระบบสภาผู้นำทำให้ชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพในชุมชนมากขึ้น จนชุมชนบ้านพังเหามีผักไว้บริโภคในชุมชนปลอดสารเคมี100% ส่งผลให้เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เช่น มีการนำผักที่ปลูกมาแลกเปลี่ยน พบปะพูดคุยหันมาใส่ใจสุขภาพและชุมชนกันมากขึ้น เสมือนความสุขของชุมชนกลับมาอีกครั้ง


'บ้านพังเหาลั่น' เหมือนได้ชุมชนกลับคืน thaihealth


“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชุมชน ถึงจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพัฒนาไปแล้ว ผักปลอดสารพิษอาจจะเป็นเรื่องเก่า ๆ กับชุมชนอื่น ๆ แต่สำหรับชุมชนผมมันเป็นเรื่องใหม่ เพราะมีแต่สารพิษทั้งนั้นจากยาทุกชนิดเพราะทำทุเรียนทำสวนเกษตรเชิงเดี่ยวกันทั้งนั้น หันมาใส่ใจสุขภาพในชุมชน วันนี้ชุมชนบ้านพังเหามีผักกินแบบปลอดสารพิษ100% ภาพเก่า ๆ กลับมาแล้วครับ มีการแจกแบ่งกันกินช่วยเหลือกัน ความรักความเอื้ออาทรในชุมชนกลับมาแล้วครับ ขอขอบคุณ สสส. ที่มีโครงการดี ๆ มอบให้ ผมชอบปฏิบัติไม่ชอบทฤษฎีมันปวดหัวครับ เน้นการกระทำ ลงมือคิดและลงมือทำ บ้านพังเหาจะใด้น่าอยู่ครับ”


ขอขอบคุณ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. สำนัก6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนบ้านพังเหา

Shares:
QR Code :
QR Code