บุคคลต้นแบบงดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช


บุคคลต้นแบบงดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ thaihealth


จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้า บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพ "เริ่มต้นที่ตัวเรา ให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยง"


บุคคลต้นแบบงดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ thaihealth


เมื่อไม่นานมานี้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบงดเหล้า บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนด้านสุขภาพ " เริ่มต้นที่ตัวเรา ให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยง" ณ ชุมชนต้นแบบปลอดปัจจัยเสี่ยง วัดสมอ อำเภอลานสกา


ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมชนต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมสื่อมวลชลจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าครบพรรษาใน 5 อำเภอ 10 ชุมชน มี 13 องค์กรต้นแบบ ได้แก่ ประเภทหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ปลอดเหล้าจำนวน 13 หน่วย ประเภทบุคคลทำความดีเชิญชวนบุคคลอื่นให้เลิกเหล้า จำนวน 15 คน ประเภทบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าครบพรรษา จำนวน 104 คน ประเภทบุคคลต้นแบบหน่วยงานภาครัฐเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 13 คน ประเภทร้านค้าต้นแบบไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน จำนวน 1 ร้านประเภทครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้า จำนวน 23 ครัวเรือน และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสังคม จำนวน 12 คน กิจกรรม ประกวดบ้านน่าอยู่ 3 ประเภท จำนวน 10 คน บุคคลต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 12 คน บ้านปลอดบุหรี่ จำนวน 31 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 234 คน

Shares:
QR Code :
QR Code