บิ๊กคลีนนิ่ง ระบบขนส่งสาธารณะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

ที่มา : มติชน


รณรงค์บิ๊ก คลีนนิ่ง วีค ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า thaihealth


แฟ้มภาพ


ในการควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะด้วย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ คนขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร เอ็มอาร์ที บีทีเอส แอร์พอร์ต เรลลิงก์ การรถไฟแห่งประเทศไทย


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลระหว่างรณรงค์บิ๊ก คลีนนิ่ง วีค (Big Cleaning Week) ในกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ Taxi Pool คลังสินค้า 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ว่า จะต้องรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดในจุดที่เสี่ยงโรค และป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น และล้างมือเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี


เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโรคจากผู้โดยสารที่เดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองง่ายๆ ด้วยมาตรการ 2 บวก 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการในการป้องกันตนเอง ได้แก่ 1.สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2.กรณีที่ผู้ขับรถมีอาการเข้าข่ายสงสัย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก  เพื่อการดูแลตนเองให้เกิดความปลอดภัยโดยเร็ว และ 3 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรถ ได้แก่ 1.ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่จับประตู ที่วางแขน กระจกภายในรถ ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร โดยเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงจากรถ 2.ในกรณีที่สามารถจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ได้ ควรจัดเตรียมไว้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ และ 3.ในกรณีที่จัดเตรียมหน้ากากอนามัยได้อย่างจำกัด ให้มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารที่สังเกตพบมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก


ทั้งนี้ สธ.ได้เตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เจลล้างมือ จำนวน 300 ชิ้น พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น 7 ขั้นตอนการล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน รวมทั้งสาธิตการทำความสะอาดรถอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีทั้งผู้ขับรถและผู้ใช้บริการ

Shares:
QR Code :
QR Code