บิ๊กคลีนนิ่งตลาดสด ป้องกันเชื้อโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


บิ๊กคลีนนิ่งตลาดสด ป้องกันเชื้อโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19  ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยทาง กทม. จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการตลาดจำนวน 456 แห่ง ทั้ง 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพ พร้อมเตรียมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งตลาด เพื่อสุขลักษณะที่ดี ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัส


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการตลาดจำนวน 456 แห่ง ทั้ง 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวการปฏิบัติ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 โดยก่อนเริ่มการอบรมได้มีการสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน


พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งควบคุมระบบบริการสาธารณสุขและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 456 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และขอความร่วมมือประชาชนให้หมั่นดูแลสุขภาพตนเอง และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญควรหมั่นล้างทำความสะอาดมือให้สะอาดอยู่เสมอพร้อมเน้นการปฏิบัติตามมาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย


ส่วนกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งตลาดทั้ง 50 เขต ได้ทยอยเริ่มดำเนินการไป ซึ่งหากเขตไหนทำได้ ก็สามารถลงมือได้ทันที เนื่องจากตลาดเป็นพื้นที่ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบอาหารและของใช้จำเป็น จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก หากตลาดไม่มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัส

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ