บาทวิถี ไม่ใช่ที่จอดรถ

ที่มา : เว็บไซต์ จส.100


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ จส.100


บาทวิถี ไม่ใช่ที่จอดรถ thaihealth


การจอดรถบนทางเท้า กฎหมายห้ามจอด และมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535


มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปในอาคาร หรือ ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ ส่วนผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท ตามที่กำหนดโทษไว้ในมาตรา 56 ของ พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน


และเมื่อไม่นานมานี้มีมาตรการ จับจริง ปรับจริง ได้ส่วนแบ่งจริง ซึ่งมาตรการนี้ เป็นมาตรการที่กรุงเทพมหานคร จะแก้ปัญหาการขับขี่บนทางสาธารณะ และการจอดรถบนทางเท้าสาธารณะ โดยให้ประชาชนสามารถถ่ายรูป พร้อมทะเบียนรถ สถานที่ แจ้งกับทางกทม.ได้ และจะแบ่งค่าปรับ ให้กับผู้ที่ที่แจ้งเมื่อเรียกผู้ที่ฝ่าฝืนมาปรับเรียบร้อย ควบคู่กับการออกตรวจเข้มอย่างจริงจัง

Shares:
QR Code :
QR Code