บางกอกตะลอนปันยิ้ม เพชรบุรี…ดีจัง

          เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรีดีจัง หวังร่วมกันติดยิ้มสร้างพื้นที่นี้…ดีจัง ให้ยาวนาน ที่จังหวัดเพชรบุรี


/data/content/24402/cms/e_adfinptuwz19.jpg


          เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง   ได้เริ่มตะลอน ออกจากกรุงเทพตั้งแต่ 06.30 น.เพื่อไปยังเพชรบุรี ที่รวมตัวทำกิจกรรมของกลุ่มลูกหว้า ระหว่างทางแจกยิ้มให้กันและกัน รู้จักฉันรู้จักเธอ แล้วตะลอนไปแจกยิ้มกันที่เคเบิ้ลคาร์ ได้เล่นและเรียนรู้กับกระบวนการทำงานของกลุ่มลูกหว้า


          น้องๆ ได้แบ่งปันยิ้ม สอนการทำพวงมโหตร การระบายสีหัวโขน และการแกะสลักภาพ พาเครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนกับกลุ่มสิงโต(วัดพระทรง) เรียนรู้ลงเดินชุมชน บ้านเก่า ตลาดริมน้ำ เส้นทางการจัดงานเพชรบุรีดีจังตามสถานที่ต่างๆ ซึ้งได้รับการต้อนรับจากประชาชนเพชรบุรีเป็นอย่างดี ไปเยี่ยมบ้านยิ้ม เพชรบุรี…ดีจัง พอตกค่ำกลุ่มเครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง และ เครือข่ายเพชรบุรี ได้คุยกันหนำใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและถึงกระบวนการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน เพชรบุรี…ดีจัง


          หลังจากนั้นก็เปิดบ้านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถนอม และเปิดลานยิ้มแลกเปลี่ยนกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ บึงกุ่ม บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ เพชรบุรี และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ คนไทยทรงดำ และ ศิลปวัฒนธรรมการรำโทนจากกลุ่มบ้านนี้…ดีจัง ร้องรำ ทำเพลง


/data/content/24402/cms/e_abcrtv125678.jpg


          บางกอก ตะลอน ปันยิ้ม ที่เพชรบุรี…ดีจัง ทุกคนบอกไม่ถูกว่าได้อะไร แต่สิ่งที่รู้สึกเหมือนกันและเห็นอยู่บนใบหน้าของทุกคน คือ ยิ้ม … น่าจะเป็นคำตอบได้ว่ามาตะลอนที่เพชรบุรี…ดีจัง กับกลุ่มลูกหว้าครั้งนี้   จะมียิ้ม ติดอยู่ที่ บางกอกนี้…ดีจัง  


          ได้เล่น ได้เรียนรู้ ได้คุยได้แลกเปลี่ยน รู้จักฉันรู้จักเธอ เสริมใจเพิ่มพลัง พื้นที่เธอพื้นที่ฉัน แบ่งปันยิ้ม   พื้นที่นี้ …ดีจัง


 


 


          ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code