บัตรทอง รักษาตัว ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ที่มา :  สปริงนิวส์


บัตรทอง รักษาตัว ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม thaihealth


แฟ้มภาพ


บัตรทอง รักษาตัว ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ความกังวลดังกล่าว ทำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องออกมายืนยันผู้ป่วยสิทธิบัตรทองไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม หลัง รพ.รามา ออกประกาศปรับระบบจ่ายยา


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ด้านยาและเวชภัณฑ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาทนั้น กำหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


สำหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนั้นเป็นดุลยพินิจของแพทย์ตามข้อบ่งใช้ทางการแพทย์และแนวทางเวชปฏิบัติ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักซึ่งเป็นไปตามข้อบ่งใช้ทางการแพทย์อันเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

Shares:
QR Code :
QR Code