บริการ นศ. ยืมคอมฯ เรียนออนไลน์ ป้องกันโควิดระบาด

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


/บริการ นศ. ยืมคอมฯ เรียนออนไลน์ ป้องกันโควิดระบาด


แฟ้มภาพ


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัย จึงนำคอมพิวเตอร์กว่า 2,297 เครื่อง มาให้นักศึกษายืมใช้เรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย


ที่งานสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ( KKU Library Ref Lib) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการเรียน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการให้บริการนักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาสนใจมาขอใช้บริการจำนวนมาก


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้เครื่องมือไอทีอย่างเหมาะสม


แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงวิกฤตินี้ มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม กับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงสนับสนุนจัดหาคอมพิวเตอร์มาให้บริการนักศึกษา ในโครงการ จำนวน 2,297 เครื่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2,192 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกล้อง Webcam จำนวน 105 เครื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code