บริการสายด่วนพบหมอ ลดเวลารอเหลือ 17 นาที

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


สรุป 5 เดือนบริการสายด่วนพบหมอ ลดเวลารอเหลือ 17 นาที thaihealth


แฟ้มภาพ


สรุป 5 เดือนบริการสายด่วนพบหมอ โครงการ “โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที” ลดเวลารอหมอเหลือ 17 นาที


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยผลการดำเนินโครงการ “โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที” ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการตั้งแต่เปิดโครงการถึง พ.ค.2561 มีสายที่โทร.เข้าศูนย์ทั้งหมด 1,247 สาย สามารถรับนัดได้ 1,153 สาย คิดเป็นร้อยละ 92.46 โทร.เพื่อสอบถามการให้บริการ 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.53 ขณะที่การนัดพบแพทย์เฉลี่ยนัดล่วงหน้า 4 วัน มีผู้ป่วยที่นัดทั้งสิ้น 1,097 ราย มาตามนัด 863 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.66 ไม่มาตามนัด 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.33 ระยะเวลารอพบแพทย์เฉลี่ย 17 นาทีต่อราย สำหรับโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการโครงการมากสุด 3 อันดับ ดังนี้ 1.รพ.ตากสิน จำนวนโทร.และนัดได้ 394 สาย 2.รพ.กลาง จำนวนโทร.และนัดได้ 334 สาย และ 3.รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนโทร.และนัดได้ 140 สาย


สำหรับโครงการ “โทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที” เป็นระบบนัดหมายการพบแพทย์ล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เฉลี่ย 1,200-2,500 รายต่อวัน ส่งผลให้ต้องรอคอยการเข้ารับบริการเป็นเวลานาน เฉลี่ยสูงสุด 114 นาทีต่อราย โครงการดังกล่าวเป็นช่องทางช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

Shares:
QR Code :
QR Code