บริการผู้ป่วยเด็กพบหมอเชี่ยวชาญใน34นาที

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


บริการผู้ป่วยเด็กพบหมอเชี่ยวชาญใน34นาที thaihealth


แฟ้มภาพ


"รพ.ยุวประสาทฯ" ยกเครื่องบริการ ผู้ป่วยเด็กพบหมอเชี่ยวชาญใน 34 นาที เตรียมนำเทคโนโลยีใหม่ช่วยเจาะเลือด


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมติดตามผลการพัฒนาระบบริการผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชและมีปัญหาสุขภาพจิต ในรอบปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาล(รพ.)ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ และกล่าวว่า ผลการพัฒนาระบบบริการตลอดช่วง 9 เดือนในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีความก้าวหน้าไปมาก ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่บริการ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสดใสและเป็นมิตรกับผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ปรับลดขั้นตอนบริการผู้ป่วยนอกให้เร็วขึ้น ผู้ป่วยทุกคนได้พบแพทย์เชี่ยวชาญตรวจประเมินเบื้องต้นไม่เกิน 34 นาที และลดคิวรอคอยพบแพทย์เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัยโรคสั้นลง โดยเฉพาะในรายที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งค้นหาความผิดปกติและได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัยเร็วที่สุด ลดคิวรอคอยพบแพทย์เหลือเพียง 1 เดือน


อย่างไรก็ตาม ได้มอบนโยบายให้รพ.พัฒนาองค์ความรู้ ประเมินเทคโลยีต่างๆ เพื่อนำมาสู่การค้นคว้าพัฒนาทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบริการ นำมาใช้แก้ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชของเด็กไทย โดยเฉพาะโรคออทิสติกที่พบในเด็กไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคสมาธิสั้น เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานบริการให้สอดคล้องกับยุค 4.0 ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้


ทางด้านแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า แผนการพัฒนาระบบบริการในหน่วยสนับสนุนเพื่อการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัย เช่น ห้องแล็ปหรือตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รพ.ได้พัฒนาให้ดูเป็นมิตรกับผู้ป่วยเด็ก มีเก้าอี้ที่ออกแบบเป็นพิเศษให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายขึ้น พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องส่องหาเส้นเลือดด้วยระบบแสงอินฟาเรด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเจาะเลือดได้ง่ายและแม่นยำขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยเด็กขณะนี้มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก มีข้อจำกัดในเรื่องการสื่อสารและอยู่ไม่นิ่ง คาดว่าจะเริ่มใช้ภายใน 1-2 เดือนนี้ และจะเริ่มนำระบบเรียกคิวพบแพทย์แบบสมาร์ทคิวมาใช้ที่แผนกผู้ป่วยนอกด้วย


ในส่วนการพัฒนาวิชาการและการดำเนินงานจัดบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กในเครือข่ายสุขภาพ ได้เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ซึ่งเด็กไทยวัยเรียนอายุ 6-15 ปี ป่วยมากอันดับ 1 คาดทั่วประเทศมีประมาณ 400,000 คน เด็กที่เป็นโรคนี้หากได้รับการดูแลฟื้นฟูตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น ลดปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ แต่ปัญหาขณะนี้พบว่าเด็กยังเข้าถึงบริการได้น้อยเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น รพ.จึงได้พัฒนาระบบการคัดกรองอาการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ปกครองและครูนำไปใช้ได้ โดยประยุกต์ใช้ปิงปอง 7 สี มาช่วยจัดอาการความรุนแรงของผู้ป่วยและจัดอบรมบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถสังเกตพฤติกรรมอาการของเด็กและดูแลฟื้นฟูร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน รพ.ชุมชนและรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จ.สมุทรปราการ พบว่าได้ผลดี สามารถลดจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยรายที่ไม่รุนแรงลง 3 เท่าตัว จาก 13,978 คน ในปีงบประมาณ 2560 เหลือ 3,693 คนในช่วง 9 เดือนปี 2561 ซึ่งถือเป็นสัญญานที่ดี อยู่ระหว่างประเมินด้านประสิทธิภาพ คาดว่าจะขยายผลใช้ในเขตสุขภาพทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2562


ทั้งนี้ รพ.ยุวประสาทฯเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลรักษาฟื้นฟูเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีที่อยู่ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งป่วยด้วยโรคทางจิตเวชทุกโรคและมีอาการยุ่งยากซับซ้อน มีผู้ป่วยนอกวันละ 185 คน และมีผู้ป่วยต้องรับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพักในรพ.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคมวันละ 143 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ขณะนี้ได้เปิดรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท และไบโพลาร์ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ