บรรยากาศกิจกรรม “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ครบรอบ 12 ปี

featured

เมื่อวันที่ 28-29 พ.ค.2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 300 องค์กร จัดเวที “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ในระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.ในโอกาสการดำเนินงานของ สสส. ครบรอบ 12 ปี โดยมีผู้ร่วมงานจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน กว่า 5,000 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/oHQQdf

Shares:
QR Code :
QR Code