บทเรียนอุบัติเหตุเบลเยียม

ที่มา : เดลินิวส์


บทเรียนอุบัติเหตุเบลเยียม thaihealth


กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมจัด ‘เวทีสมัชชาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1’ เพื่อรวบรวมปัญหาและระดมความคิดเห็นต่างๆ ทั้งจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางท้องถนน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีสิทธิและโอกาสการเข้าถึงสังคมที่มีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้มีมาตรฐานการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต


มร.แพทริค โควาร์ด เลขานุการทูตเอกและกงสุล สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย กล่าวในเวทีสมัชชาผู้เสียหาย จากอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดขึ้นในประเด็นเรื่อง แลกเปลี่ยนบทเรียน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยพลังของกลุ่มผู้เสียหายว่า สหภาพยุโรปมีการรณรงค์เรื่องถนนปลอดภัยโดยสถานทูตอังกฤษเป็น ผู้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 59 เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ประเทศเบลเยียมเหมือนกับประเทศไทย คือ มีรถยนต์จำนวนมากประมาณ 7.5 ล้านคัน อีกทั้งเมื่อหลายปีก่อนยังมีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยรถยนต์ถึง 3,000 คนต่อปี แต่หลังจากมีการพูดคุย เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อจะลดจำนวนอุบัติเหตุ ทำให้เมื่อสองปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ประสบอุบัติเหตุลดลงเหลือเพียง 615 คนเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ยอดผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจะลดลงจนเหลือเพียงเท่านี้ แต่ยังถือว่าเยอะมาก เมื่อเทียบกับประเทศสวีเดนที่มีเพียง 200 คน


มร.แพทริค กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายหลัก ๆ ในการรณรงค์ดังกล่าวต้องการนำเสนอ 7 ประการ ได้แก่ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 2.เปิดโอกาสสร้างการเจรจากับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกันจัดการปัญหาและทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เช่น การเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการเรื่องความปลอดภัยของมอเตอร์ไซค์ 3.การสร้างความรับรู้เพื่อทำให้ภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการรณรงค์ 4.วางแผนความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม เป้าหมาย ที่ชัดเจน และทำแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงการมีพันธมิตรที่หลากหลาย 5. มีแผนที่ดี 6. เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นสิ่งสำคัญและต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง การบังคับใช้กฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส โดยในใบขับขี่ของคนฝรั่งเศสจะมีการเก็บแต้ม หากขับเร็วเกินไปจะถูกตัดแต้ม 7.การรณรงค์เป็นเรื่องสำคัญ และถ้าจะให้ผลที่ดีต้องรณรงค์กับคนทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเบลเยียม คือ ทุกสุดสัปดาห์วัยรุ่นมักจะขับรถไปเที่ยวและมีปาร์ตี้ใช้ช่วงนี้หยุดเมาแล้วขับ


นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงองค์กรในเบลเยียมที่สร้างขึ้นจากผู้ปกครองที่มีคนในครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ชื่อกลุ่มว่า ONG ซึ่งมีเป้าหมาย คือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สร้างการรับรู้ โดยในกลุ่มที่เป็นผู้เสียหายจะ มีการรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่ามีอะไรที่ขาดไปบ้าง เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ตำรวจ โรงพยาบาล บริษัทประกัน ปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรบ้าง

Shares:
QR Code :
QR Code