บทเรียนบูรณาการภาคอีสานตอนล่าง

บทเรียนบูรณาการภาคอีสานตอนล่าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชา คมงดเหล้า 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดเวทีถอดบทเรียนการทำงานบูรณาการเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุขึ้น ณ ห้องประชุมเกตุอินวดี ส่วนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้นำเสนอการดำเนินงานของตนและผลสำเร็จในงานที่ทำ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆระหว่างการดำเนินงาน

ทั้งนี้ในเวทีมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและช่วยกันอุดรูรั่ว แต่ภาพรวมการทำงานบูรณาการถือว่าน่าพอใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือการรณรงค์ถนน 24 ปลอดภัยไม่ตายไม่เจ็บ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต่อยอดจากการทำงานของจังหวัดสุรินทร์ จากถนนสาย 24 ระยะทางประมาณ 95 กม. ได้ขยายผลไปทั้งสายตั้งแต่ อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา ถึงปลายทาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระยะทางเกือบ 500 กม. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากประชาคม ชุมชนถนน 24 เป็นอย่างดีด้วย และจะมีการขยายผลไปสู่ถนนอื่นๆ ในภาคอีสานตอนล่างด้วย เช่น ถนน 226 ที่ผ่านจ.บุรีรัมย์ –สุรินทร์-ศรีสะเกษ และจะทำให้ได้ทุกสายเป็นเครือข่ายใยแมงมุมในภาคอีสานตอนล่าง

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย ธงชัย พูดเพราะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code