บทพิสูจน์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์

ที่มา : หนังสืพิมพ์เดลินิวส์


บทพิสูจน์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์  thaihealth


แฟ้มภาพ


สงกรานต์ปีนี้มีความพยายามของหลายพื้นที่ เพื่อขอเปลี่ยนสงกรานต์จากกลางวันเป็นกลางคืน หรือที่เรียกว่ามิดไนต์สงกรานต์ นัยหนึ่งเพื่อจัดการแสดงภาคบันเทิง จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เพราะสปอนเซอร์ของการจัดงานเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ริเริ่มแนวคิดการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มีการพัฒนามาตรการ ข้อเสนอ และการรณรงค์อย่างเข้มข้นทุกปี ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งในปี 2560 นี้ มีถนนตระกูลข้าวเข้าร่วมกว่า 50 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง และคาดว่าจะมีพื้นที่อื่น ๆ เข้าร่วมจัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดเหล้ามากกว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศ


บทพิสูจน์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์  thaihealth


"แม้ปีนี้ สสส. ให้งบสนับสนุนการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าจะลดลง แต่ละพื้นที่ก็พยายามดำเนินการคงสภาพของการจัดงานพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าไว้ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่อาจจะลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะมีการผลักดันให้การจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเป็นภารกิจปกติของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่มีการเล่นน้ำอย่างเหมาะสมตามวิถีไทยและปลอดภัยในที่สุด" รองผู้จัดการ สสส. กล่าว


พื้นที่เล่นน้ำถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าจะสนุกเท่างานแอลกอฮอล์นั้นมีอยู่จริงและยาวนานมาถึง 14 ปี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะที่ จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้าวเหนียวมานานถึง 14 ปี ให้มุมมองว่า ความเชื่อที่ว่า เล่นน้ำสงกรานต์ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงจะสนุกสนาน แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะยิ่งมีเหล้าเบียร์ก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น บ้างก็เกิดการทะเลาะวิวาท มีคนเจ็บตาย การจัดงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจึงหันมาจัดงานแบบปลอดเหล้า เพื่อให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด จากสถิติจะพบว่า มีผู้ที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวเฉลี่ยปีละประมาณกว่า 4 แสนคน


"สะท้อนได้อย่างดีว่า ถ้าไม่สนุกจริง ไม่ปลอดภัยจริง คนจะไม่มาร่วมงานเยอะมากขนาดนี้" นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวนายธีระศักดิ์ บอกเล่ารูปแบบจัดงานของถนนข้าวเหนียวว่า จะเน้นวัฒนธรรม มีเวทีหมอลำปลอดแอลกอฮอล์ และในปี 2560 ได้ขับเคลื่อนพื้นที่เล่น น้ำปลอดเหล้าอำเภอละ 1 แห่งได้สำเร็จ ซึ่งล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศให้ จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่สามารถจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าได้ 26 พื้นที่ ครบทั้ง 26 อำเภอ


ขณะที่ "ถนนข้าวทิพย์" จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ในฐานะแม่งานจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ เล่าว่า ก่อนจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าจะมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ บนถนนข้าวทิพย์ก่อน ว่าของดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจัดให้ถนนข้าวทิพย์เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า


บทพิสูจน์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์  thaihealth


"ช่วงปีแรก ๆ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมีการละเมิดบ้างหรือแอบขายบ้างในช่วง 1-2 ปีแรก ๆ แต่ก็อาศัยการดำเนินการที่จริงจังในการตรวจเข้มและเอาผิด จนช่วงปีที่ 3-4 เขาก็จะเริ่มรับทราบกันแล้วว่าพอถึงช่วงเทศกาลก็งดจำหน่าย ซึ่งทุกวันนี้ก็สามารถจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าได้ 100%"


ด้านพื้นที่ท่องเที่ยวอย่าง จ.ภูเก็ต จัดงาน "สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ภูเก็ต" ณ หลาดปล่อยของ ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 โดยความร่วมมือของภาคเอกชนนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไลม์ไทม์อเวนิวภูเก็ต และเจ้าของโครงการหลาดปล่อยของ สะท้อนถึงการจัดงานสงกรานต์โนแอล เห็นความสำคัญของอันตรายจากอุบัติ เหตุที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ไม่ได้กังวลเลยว่าการจัดงานโดยไม่มีแอลกอฮอล์จะทำให้คนมาเที่ยวน้อยลง เพราะพิสูจน์แล้วว่าการจัดงาน มีคนสนใจมากจึงทำให้จัดงานได้อย่างต่อเนื่องทุกปี


งานสงกรานต์ปลอดเหล้าที่ถือว่าจัดได้ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งใน กทม. อย่างสงกรานต์ปลอดเหล้าลานหน้าห้างสรรพสินค้า "เซ็นทรัลเวิลด์" นายโชคดี วิศาลสิงห์ ในฐานะผู้จัดงานสงกรานต์ โนแอลกอฮอล์ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์ ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์จะเน้นความเป็นวิถีไทย วัฒนธรรมไทย กิจกรรมแนวคล้ายงานวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทย การเล่นสงกรานต์แบบปลอดภัย โดยยึดนโยบาย 5 ป คือ ปลอดโป๊ ปลอดเหล้า ปลอดแป้ง ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ


"งานที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะมีผู้เข้าร่วมงานเยอะมาก โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวครอบครัว ที่เห็นว่าการจัดงานที่นี่มีความปลอดภัย" ผู้จัดงานสงกรานต์โนแอลกอฮอล์ ลานเซ็นทรัลเวิลด์  บอกเล่าถึงความสำเร็จ


บทพิสูจน์สงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์คนเพียบไม่ต้องโปรโมต

Shares:
QR Code :
QR Code