น้ำเมาทำเตียงหักแสนคู่

สถิติปี 2550 พบครอบครัวที่ดื่มสุรา มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากถึง 4 เท่า และยังเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้’เตียงหัก’

ปลุกสำนึกวันเข้าพรรษาน้ำเมาทำเตียงหักแสนคู่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2554” ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี ซึ่งปี 2554 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนลด ละเลิก บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 16 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งตระหนักถึงโทษและภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้โอกาสช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศห้ามร้านค้าทั่วไป ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่มาจากการดื่มเหล้า ทั้งตัวผู้ดื่มโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดโรคกว่า 60 โรค เช่น โรคมะเร็ง ตับแข็ง โรคเบาหวาน สร้างความสูญเสียรายได้ปีละแสนล้านบาท และก่อให้เกิดปัญหาสังคม โดยพบว่าร้อยละ 45 ของผู้บาดเจ็บที่ถูกทำร้ายจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และร้อยละ 35 ของคดีอาญาทางเพศเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังพบคดีอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2538-2552 ร้อยละ 48 เกิดจากเมาแล้วขับแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 13,000 คน บาดเจ็บมากกว่า 1 ล้านคน

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า จากงานศึกษาของ รศ.นพ.รณชัย คงสกนร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าครอบครัวที่มีการดื่มสุราจะมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มากกว่าครอบครัวที่ไม่ดื่มสุราถึง 4 เท่า และจากข้อมูลกรมการปกครอง ในปี 2550 มีการหย่าร้างรวม 100,420 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2530 กว่า 3 เท่าตัว โดยมีสุราเป็นสาเหตุหลักของการหย่าร้าง ผ่านความรุนแรงในครอบครัว จึงต้องรณรงค์และให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการลดเลิกดื่มเหล้าให้สำเร็จ

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ผลการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้เฝ้าระวังตรวจเตือนร้านค้าเหล้า จำนวน 1,941 ราย โดยอยู่ในเขต กทม. 538 ราย และต่างจังหวัด 1,403 ราย ในจำนวนนี้กล่าวโทษดำเนินคดี 238 รายร้อยละ 93 อยู่ในต่างจังหวัด

นพ.สมาน กล่าวต่อว่า ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2554 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและสถานบริการทุกแห่ง ให้หยุดบริการและห้ามจำหน่ายสุราในวันดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งที่ผ่านมาสถานบริการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดี แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ไม่เข้าใจและเปิดให้บริการ เช่น ร้านขายของชำ หรือร้านค้าในชุมชน หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถโทร.แจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนสุรา กรมควบคุมโรค หมายเลข 0-2590-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสถานการณ์การดื่มสุราล่าสุดใน 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลสำรวจในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 51.2 ล้านคน พบว่าเป็นผู้ดื่มเหล้า 14.9 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 29 ผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 6 เท่าตัว โดยแนวโน้มการดื่มลดลงจากจากปี 2544 ประมาณร้อยละ 4 กลุ่มที่ดื่มมากที่สุดคือกลุ่มที่จบการศึกษาระดับ ปวส./ ปวท./อนุปริญญา พบร้อยละ 36 ส่วนผู้ที่จบระดับปริญญาตรีดื่มน้อยที่สุดร้อยละ 24 เริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 20.5 ปี โดยผู้ชายเริ่มดื่มเมื่ออายุ 19.5 ปี ส่วนผู้หญิงจะเริ่มดื่มเมื่ออายุ 25.9 ปี ค่าใช้จ่ายซื้อเหล้าเฉลี่ย 298 บาทต่อเดือนหากคำนวณแล้วผู้ที่ดื่มเหล้าจะต้องเสียเงินซื้อเหล้าตกปีละประมาณ 54,000 ล้านบาท โดยผู้ดื่มใน กทม.เสียเงินซื้อเหล้าดื่มสูงสุดเฉลี่ยเดือนละ 521 บาทต่อเดือน
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code