น้ำท่วมส่งผลกระทบ 10 เส้นทาง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


น้ำท่วมส่งผลกระทบ 10 เส้นทาง thaihealth


กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน


กรมทางหลวง รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินบนทางหลวง ทั่วประเทศล่าสุด มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 6 จังหวัด รวม 7 สายทาง ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี สำหรับสถานการณ์ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม พบในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1 สายทาง


ขณะที่สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 17 สายทาง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง แต่ยังไม่ประสบเหตุดินไหล่เขาสไลด์และโคลนถล่ม พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงแล้ว ในส่วนมาตรการการเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ทุกหน่วยในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย รวมถึงป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและได้จัดทำแนวทางในการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงดินถล่มบริเวณไหล่เขา พื้นที่เสี่ยงถนนทรุดตัว และพื้นที่เสี่ยงคอสะพานขาดแล้ว โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code