น้ำดื่ม-น้ำแข็ง เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

ระวัง! บริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งช่วงฤดูร้อนเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ แนะเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท


น้ำดื่ม-น้ำแข็ง หน้าร้อนเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ thaihealth


ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย. เปิดเผยว่า ในช่วงเข้าฤดูร้อนอุณหภูมิทั่วไปเริ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของผู้บริโภค แต่เพื่อความปลอดภัย อย.จะมีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หากขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ดีอาจเกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว


สำหรับเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษมักพบบ่อยในหน้าร้อน ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา วิบริโอ อีโคไล และสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียส เป็นต้น อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม ในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยการเลือกซื้อน้ำดื่มควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ  


"ส่วนน้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน และต้องมีข้อความว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ส่วนน้ำแข็งหลอดที่ให้บริการภายในร้านค้าและร้านอาหารทั่วไป ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น สิ่งสำคัญต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชื่ออาหาร และชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. หาก อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมายทันที" ภก.ประพนธ์กล่าว


 


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code