นิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2566 ที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ วันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก แต่ละปีมีการฆ่าตัวตายสำเร็จกว่า 1 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ชีวิตต่อ 40 วินาที ทำให้เกิดความสูญเสียต่อสังคม เศรษฐกิจทั่วโลก กรมสุขภาพจิต สานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก มุ่งป้องกันการฆ่าตัวตาย สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติ ปี 2564-2565 ให้ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร ที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิต มีบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 แพลตฟอร์มประเมินสุขภาพจิต Mental Health Check In Line OA KHUIKUN (คุยกัน) และเครือข่าย อสม. ช่วยเหลือ แก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346108

Shares:
QR Code :
QR Code