นำร่องพัฒนาริมคลอง “เมืองกรุง”

 

 “ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง” คัดเลือกชุมชน 6 ชุมชนใน 5 เขต สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำในเขตกทม. และปรับปรุงที่อยู่อาศัยริมคลองให้สะอาด

นายอรวิทย์ เหมะจุฑา  รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวถึง โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครว่า สำนักการจราจรและขนส่งได้เริ่มจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนริมคลอง ในการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยริมคลองให้สะอาด สวยงาม มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

โดยผลักดันให้เกิด “ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง” คัดเลือกชุมชน 6 ชุมชนใน 5 เขต ริมคลองแสนแสบ คลองพระโขนง และคลองประเวศบุรีรมย์ ชุมชนละ 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง ,ชุมชนกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา, ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ, ชุมชนมัสยิดริดวานุ้นอิสลาม เขตบางกะปิ, และชุมชนอัสสลาม เขตบึงกุ่ม

สำหรับการพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ำปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือจำนวน 14 ท่า ประกอบด้วย ท่าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา ท่ารามคำแหง 123 ท่าเสรีไทย 26 ท่าคลองรหัส ท่าหมู่บ้านร่มไทร ท่าสุเหร่าแดง ท่าหลอแหลใหญ่ ท่ารามคำแหง 167 ท่าประตูน้ำบางชันด้านใต้ ท่าประตูน้ำบางชันด้านเหนือ ท่าวัดบำเพ็ญเหนือ ท่ารามคำแหง 199 ท่าตลาดมีนบุรี และท่าสำนักงานเขตมีนบุรี

พร้อมจัดหาเรือขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 10 ลำ เปิดให้บริการทดลองเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยายเส้นทางวัดศรีบุญเรืองถึงมีนบุรี ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร ให้บริการประชาชนฟรีทุกวัน วันละ 2 รอบ เช้า เวลา 6.00 – 9.00 น. และเย็น เวลา 16.00 – 19.30 น. ไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 56 จากนั้นจะประเมินผลกำหนดแนวทางดำเนินการและอัตราค่าโดยสายต่อไป

ในส่วนของเส้นทางเดิมจากวัดศรีบุญเรืองถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ รวม 27 ท่า กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะพัฒนาท่าเรือในคลองแสนแสบ จำนวน 11 ท่าในปี 2557 โดยจะปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและท่าเรือ โดยกำหนดทำท่าเรือต้นแบบที่ท่าเรือประตูน้ำและผ่านฟ้า โดยให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยให้ครบ และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ โดยจะประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาจุดเชื่อมการจราจรอื่นๆ เช่น การจัดหาที่จอดรถ หรือประสานรถโดยสารสาธารณะให้ผ่านใกล้บริเวณท่าเรือที่สุดเพื่อความสะดวกของประชาชนต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ