นักศึกษา มรส. ผุดสื่อสร้างสรรค์ นำเสนอวิถีชาวใต้

ที่มา : ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


นักศึกษา มรส. ผุดสื่อสร้างสรรค์ นำเสนอวิถีชาวใต้ thaihealth


นักศึกษา มรส. ผุดสื่อสร้างสรรค์ นำเสนอ "วิถีชาวใต้"


นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ โดยนำท่าทางการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของชาวใต้มาประยุกต์เป็นท่าออกกำลังกาย ประกอบด้วย วิถีของชาวสวนมะพร้าว ชาวสวนปาล์ม ชาวสวนยางพารา และชาวประมง ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมสื่อสุขภาวะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวิถีชุมชน เป็นท่าออกกำลังกายชุด "พร้าว-ปาล์ม-ยาง-คลอง" ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคิดดีไอดอล โดยศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


น.ส.สายธาร เดชดี หัวหน้าทีมไข่เค็ม อะคาเดมี กล่าวว่า ทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของทีม เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มเยาวชนในทีมสังเกตเห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน และท่านยังคงมีกิจวัตรประจำวันและทำงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการไปทำสวนมะพร้าว สวนปาล์ม ยางพารา รวมถึงบางครอบครัวก็ทำประมง จึงช่วยกันคิดรูปแบบการนำเสนอสื่อที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเราเองขึ้นมา โดยประยุกต์ท่าออกกำลังกายจากวิถีชุมชนซึ่งเป็นอาชีพต่าง ๆ ของชาวใต้ ประกอบด้วยพร้าว ปาล์ม ยาง และคลอง


"ท่าออกกำลังกายที่เราคิดขึ้น มีชื่อว่า พร้าว-ปาล์ม-ยาง-คลอง ประกอบด้วยท่าออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น ยาง มีท่ากรีด คือการกรีดยาง ท่าเก็บคือการก้มลงเก็บถ้วยใส่น้ำยาง และท่ากวาด คือการใช้มือข้างหนึ่งถืออุปกรณ์ที่ใช้กวาดน้ำยางลงถังเก็บ ซึ่งปฏิบัติการไข่เค็มจัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน สามารถติดตามการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของทีมเราได้จากเฟซบุ๊กเพจชื่อ Kaikem Academy (ไข่เค็ม อะคาเดมี)"

Shares:
QR Code :
QR Code