นักศึกษา จ.ยะลา รณรงค์ “ชุมชนต้องปลอดบุหรี่”

ที่มา : ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์


ภาพประกอบจากทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์


นักศึกษา จ.ยะลา รณรงค์


นักศึกษา วชช.ยะลา ผนึกกำลังกลุ่มสื่อมวลชนยะลา ลงพื้นที่รณรงค์ชุมชนต้องปลอดบุหรี่ สิ่งดี ๆ ที่ต้องช่วยกัน


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยชุมชนยะลา (Yala Community College) ร่วมกับกลุ่มสื่อมวลชนยะลาอาสาฯ กว่า 50 คน จัดกิจกรรม  “ชุมชนต้องปลอดบุหรี่” ลงพื้นที่ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ในเรื่อง  “พ.ร.บ.ครอบครัวใหม่” เอาผิดคนสูบบุหรี่ในบ้านทำสมาชิกป่วย เข้าข่ายก่อความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ มีผลบังคับใช้ วันที่ 20 ส.ค.62 ที่จะถึงนี้ อากาศต้องสดใส ปลอดควันบุหรี่ สุขกาย สบายใจ ที่ไหน ๆ ก็ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาได้เดิน พบปะพูดคุยเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ สติกเกอร์บ้านปลอดบุหรี่ สติกเกอร์ปอดสีขาว แผ่นพับ และสื่ออื่น ๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการขานรับ และสานต่อกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่องอันตรายของการได้รับควันบุหรี่ให้มีความต่อเนื่อง สำหรับวิทยาลัยชุมชนยะลา (Yala Community College) เป็นหน่วยงานมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก ต่อการรับรู้และกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ปกป้องเด็กและเยาวชน ลดละเลิกบุหรี่ เริ่มต้นชีวิตใหม่


นักศึกษา จ.ยะลา รณรงค์


ด้าน น.ส.วานิศา ดอเลาะ อายุ 29 ปี นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาปฐมวัย ปีที่ 3 กล่าวว่า สำหรับตนเองในเรื่องของการงดสูบบุหรี่ มองในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก ๆ ต้องมีการกำจัดที่ตัวปัญหาคือมาจากบ้านของเราเอง ก่อน ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่า พ่อ ญาติพี่น้อง คนข้างบ้าน คือต้นปัญหามาจากบ้านของเราเอง คือ จะต้องไปช่วยรณรงค์ให้ความรู้ว่าการสูบบุหรี่จะมีผลกระทบอย่างไร จะมีปัญหาอย่างไรที่จะเกิดขึ้นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อ ๆ ไป การสูบบุหรี่นั้นจะมีภัยมีโทษอย่างไรบ้าง มีผลกระทบอย่างไร การสูบบุหรี่ก็จะเกิดโรคภัยต่าง ๆ ก็ต้องมาให้ความรู้แก่ทางบ้านของเราก่อนเป็นอันดับแรก และค่อยไปให้ความรู้ต่อชุมชนต่อไป การสูบบุหรี่ที่เขารณรงค์ในเรื่องสูบบุหรี่ในบ้านตัวเอง นั่นไม่ใช่ว่าผิดแต่ว่าการผิดคือต่อเมื่อสูบแล้วเกิดอันตรายกับคนรอบข้างภายในบ้าน ส่วนที่มีความตาม พรบ.คือการสูบในที่ชุมชน หมู่บ้าน มีการสูบบุหรี่ในที่มีประชากรหนาแน่น เช่น มีเด็ก เล็ก นักเรียน มีร้านอาหาร สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานที่นี้ไม่เหมาะสมอยู่แล้วที่จะสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามกฎหมายทันที ยกตัวอย่างว่า ถ้าไปสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและมีเด็ก ๆ อยู่ ซึ่งเด็กเป็นอนาคตของชาติถ้าไปสูบบุหรี่ให้เด็กได้รับควันบุหรี่เข้าไปก็จะเกิดโรคภัย และการสูบบุหรี่ในบ้านเรือนไม่ผิดแต่ถ้าคนในบ้านในครอบครัวของเราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้าหมอพบว่าโรคนั้นเกิดจากควันบุหรี่อันนี้คนสูบถือว่าผิดทันที

Shares:
QR Code :
QR Code