นักวิชาการ คคส.เตือน อย่าซื้อไอโอดีนมากิน

วันที่ 18 มี.ค. 54 กรรมการกำกับทิศแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพ (คคส.) เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนกแห่ไปซื้อไอโอดีนมากินหรือทาผิว หวังป้องกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีจากญี่ปุ่น ระวังอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ย้ำประเทศไทยยังไม่จำเป็นต้องกินไอโอดีนป้องกัน พร้อมเรียกร้อง เภสัชกรร้านขายยาทั่วประเทศ ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ

รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการแนะนำประชาชนที่ป้องกันตนเองจากกัมมันตรังสีโดยการซื้อไอโอดีนมารับประทานว่า กระแสความตื่นตระหนกเรื่องการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทย ส่งผลให้ประชาชนไทยหวาดกลัวอันตรายและไปซื้อไอโอดีมารับประทานนั้น เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ เพราะโอกาสที่จะรับสัมผัสกัมมันตรังสีอาจได้มาจากสิ่งแวดล้อมและอาหาร

“ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการติดตามและเฝ้าระวังมาตรฐานของกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม และยังไม่พบว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการการรับประทานไอโอดีนนอกจากนี้ ภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้มีการเฝ้าระวังอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่น จึงถือได้ว่า ประเทศไทยมีมาตรการรองรับในระดับหนึ่ง” รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์ กล่าว

นักวิชาการ คคส.เตือน อย่าซื้อไอโอดีนมากิน

รศ.ดร.ภญ.พิณทิพย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่ข่าวไปสู่ประชาชนมากมายอย่างไม่ถูกต้อง จนทำให้มีการซื้อหาไอโอดีนมารับประทานเองอย่างแพร่หลาย โดยไม่จำเป็น ทั้งจากร้านยา และ การซื้อทางออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการสิ้นเปลืองและเสียเงิยโดยเปล่าประโยชน์ ขณะนี้สถานการณ์ในประทเศไทยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อไอโอดีนมารับประทานหรือมาทาบริเวณผิวหนังแต่อย่างใด ที่สำคัญการบริโภคไอโอดีนอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจมีผลเสียต่อสตรีมีครรภ์ จึงขอเตือนประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก และขอเรียกร้องเภสัชกรทุกคนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ควรให้ความเข้าใจกับประชาชนว่าไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องหาซื้อไอโอดีนมากินหรือทาในปัจจุบัน นอกจากนี้ ไอโอดีนที่ขายอยู่ทั่วไปไม่ใช่ขนาดเดียวกับที่มีการใช้ในภาวะเกิดการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี

ที่มา: เว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code