นศ.รุ่นใหม่ มุ่งเน้นการเป็นคนดีของสังคม

       เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  องค์กรนักศึกษาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จัดกิจกรรมลอดซุ้มสัมพันธ์แห่ตราพระราชลัญจกรต้อนรับน้องใหม่


/data/content/25182/cms/e_befikmnopqx9.jpg


      บรรยากาศโดยรวมมีรุ่นพี่และรุ่นน้องของสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๗,๐๐๐ คน จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ สร้างความประทับใจและความอบอุ่นแก่ผู้เข้าร่วม การกิจกรรมลอดซุ้มสัมพันธ์เป็นการจัดกิจกรรมปิดท้ายการรับน้องใหม่ของสถาบันการศึกษา


     โดยนักศึกษาน้องใหม่จะร่วมกิจกรรมลอดซุ้มที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญน้อง/data/content/25182/cms/e_cempqrstvw12.jpgใหม่เข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว หลักจากที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ผ่านมากว่า ๑ เดือนเต็มซึ่งประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ การแนะนำสถานที่ของมหาวิทยาลัย การร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมรักน้องให้เล่า โดยทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ห่างไกลจากแอลกอฮอล์  


       นอกจากนี้ยังกิจกรรมที่สำคัญคือการแห่ตราพระราชลัญจกรถวายสัตปฎิญาณตนเป็นคนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว ในการแห่ตราพระราชลัญจกรถือเป็นการสร้างเสริมความรักและศรัทธาต่อตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันสูงส่งที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งมีการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อให้คำมั่นในการเป็นนักศึกษาที่ดีหมั่นฝึกฝนหาความรู้ และ เป็นคนดีของสังคมโดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเข้าร่วมด้วย  ถือว่าเป็นการปิดฉากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของทางมหาวิทยาลัย


 


 


     ที่มาโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.

Shares:
QR Code :
QR Code