นวัตกรรมใหม่ “ตู้งานอัจฉริยะ” ให้บริการหางาน

ที่มา : สวท.สงขลา


นวัตกรรมใหม่


แฟ้มภาพ


จัดหางานจังหวัดสงขลา เผยกรมการจัดหางานนำนวัตกรรมใหม่ “ตู้งานอัจฉริยะ(JOB BOX)” เปิดให้บริการแก่ผู้ที่กำลังหางานทำ “จับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ” เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน


นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้นำนวัตกรรมใหม่ในการหางานทำมาให้บริการประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ที่กำลังหางาน ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะหางาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยมีการนำตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX) ซึ่งมีลักษณะคล้ายตู้เอทีเอ็ม(ATM) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัครงาน สามารถ “จับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ” เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน ได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการง่าย ๆ สะดวกสบาย เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเสียบเครื่องสมาร์ทการ์ด หลังจากนั้นให้บันทึกข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึกษา ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงานสมัครงานผ่านทางตู้งานอัจฉริยะ (Job box) โดยการจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching) ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลรายละเอียดการสมัครงานไปทางอีเมล์ และผู้สมัครงานสามารถถ่ายคิวอาร์โค๊ดเก็บไว้ดูรายละเอียดในการสมัครงานได้  


นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้นำตู้งานอัจฉริยะ (Job box) มาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 ตู้ โดยนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ศูนย์บริการร่วม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา(ส่วนหน้า) ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี คลองแห อำเภอหาดใหญ่ , บริเวณที่ว่าการอำเภอจะนะ , บริเวณที่ว่าการอำเภอเทพา , บริเวณที่ว่าการอำเภอสิงหนคร , บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเดา และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะหางาน ผู้ที่กำลังหางานทำ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียงสามารถไปใช้บริการได้ทุกวัน

Shares:
QR Code :
QR Code